Sosiaalinen vastuu

Olemme monikansallinen ruoanvalmistaja, joka on erikoistunut ravinteikkaasta ja terveellisestä Mycoprotein™-proteiinista valmistettuun ruokaan. Meillä on globaaleja tuotantoketjuja ja tiedämme, että moderni orjatyö on monimutkainen ongelma joissakin tuotantoketjuissa. Olemme sitoutuneet estämään ihmissalakuljetuksen ja modernin orjatyön asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja henkilöstömme kanssa sekä omassa että toimitusketjujemme toiminnassa. Huolehdimme siitä, että me ja toimitusketjumme noudattavat Modern Slavery Act 2015 -asetuksen säännöksiä.

Alihankkijasuhteet

Teemme osana auditointiprosessejamme sisäisiä toimitusketjujemme arviointeja, joissa tutkitaan ihmissalakuljetuksen ja orjatyön riskejä. Teemme myös alihankkijoiden arviointeja, joissa tutkitaan kaikki toimitusketjun osat, mm. turvallisuus, ihmissalakuljetus, lapsityövoiman käyttö sekä muut lakisääteiset vaatimukset.

Yrityksemme ei tue tai toimi sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat tietoisesti mukana orjatyön tai ihmissalakuljetuksen kanssa.

Henkilöstöresurssit

Liiketoimintamme avainhenkilöt saavat oleelliset tiedot velvoitteidemme noudattamiseksi.

Käytäntöjä päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaavat lakisääteisiä vaatimuksia.

Henkilöstömme käytössä on menetelmä, jolla he voivat ilmoittaa orjatyöhön tai ihmissalakuljetukseen liittyvistä huolenaiheista omassamme tai toimitusketjumme organisaatiossa ilmiantokäytäntömme mukaisesti.

Johtaminen

Yrityksen johto on vastuussa näiden sääntöjen noudattamisesta ja niiden tavoitteista. Johto määrittää riittävät resurssit (mm. koulutuksen) sekä investoinnit, joilla varmistetaan orjatyön ja ihmissalakuljetuksen estäminen organisaatiossa ja sen toimitusketjuissa.

Tämä lausunto päivitetään ja julkaistaan vuosittain.

Kevin Brennan CEO, Quorn Foods Ltd Maaliskuu 2016