Tietosuoja

Marlow Foods Limited kunnioittaa jokaisen sivustollaan käyvän henkilön tietosuojaa. Verkkosivustolla kävijöiden henkilötietoja voidaan kerätä joko automaattisesti tai seurantalaitteiden avulla (katso jäljempänä oleva kohta ”IP-osoitteet ja evästeet”), kun kävijät rekisteröityvät tai kirjoittavat verkkosivustolle.

Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalaissa (Data Protection Act 1998) (jäljempänä ”laki”) tarkoitettu tietojen käsittelijä on Marlow Foods Limited, Englannin ja Walesin lainsäädännön mukaisesti perustettu ja toimiva yritys, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Station Road, Stokesley, TS9 7AB, United Kingdom ja jonka yritysrekisterinumero on 01752242.

Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun virastossa rekisterinumeromme on Z7065722.

Voit lähettää sähköpostia laissa tarkoitetulle nimetylle edustajallemme osoitteeseen asiakaspalvelu@quornfoods.com tai täyttää Ota yhteyttä -lomakkeen.

ALV-numero: GB813044469

Mitä tietoja voidaan kerätä

Verkkosivustolle rekisteröityvistä tai verkkosivustoa käyttävistä henkilöistä voidaan kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite

Kun verkkosivuston käyttäjä kirjoittaa tai lataa tietoja verkkosivustolle, tallennamme kyseiset tiedot verkkosivuston ylläpitämistä varten.

Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä, voimme tallentaa yhteydenpidon.

Voimme myös pyytää käyttäjiä osallistumaan kyselyihin, joita käytämme tutkimustarkoituksiin, mutta kyselyihin ei ole pakko vastata.

Keräämme ja tallennamme myös verkkosivustolla käyntejä koskevat tiedot, joita ovat muun muassa liikennetiedot, sijaintitiedot, web-lokit ja muut viestintätiedot, mikäli niitä tarvitaan omiin tarkoituksiimme ja käyttäjän käyttämiä resursseja varten.

Käyttäjällä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä säilytetään, sekä pyytää meitä korjaamaan tiedoissa mahdollisesti olevat virheet. Voimme periä tietojen toimittamisesta 10 GBP:n maksun, jonka tarkoituksena on kattaa säilytettyjen tietojen poiminnan ja lähettämisen kustannukset. Käyttäjä voi myös kieltää henkilötietojensa käyttämisen.

Käyttäjä voi pyytää saada nähdä kaikki hänestä säilytetyt tiedot ja pyytää niiden muuttamista milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@quornfoods.com.

IP-osoitteet ja evästeet

Voimme kerätä käyttäjän tietokonetta koskevia tietoja, mukaan lukien IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selaintyyppi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Tarkoituksena on järjestelmänhallinta ja koostettujen tietojen raportointi. Tietoja käytetään käyttäjien selaustoiminnan ja -käyttäytymismallien tilastointiin, mutta niitä ei käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen.

Samasta syystä voimme kerätä tietoja käyttäjän yleisestä Internetin käytöstä evästetiedostoilla, jotka tallennetaan käyttäjän laitteen kiintolevylle. Evästeet sisältävät tietoa, joka siirretään käyttäjän laitteen kiintolevylle. Niiden avulla voimme parantaa verkkosivustoa ja tarjota parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua. Ne auttavat meitä

 • arvioimaan käyttäjäkuntamme kokoa ja käyttäytymismalleja, jotta voimme tallentaa tietoja käyttäjien tottumuksista ja siten räätälöidä sivustoamme käyttäjien yksilöllisten mielenkiinnon kohteiden mukaan
 • nopeuttamaan käyttäjän tekemiä hakuja
 • tunnistamaan käyttäjän, kun hän palaa sivustolle.

Sivuston käyttäjä voi kieltäytyä hyväksymästä evästeitä aktivoimalla selaimensa asetuksen, jolla evästeet hylätään. Jos käyttäjä valitsee tämän asetuksen, hän ei ehkä voi käyttää kaikkia verkkosivuston osia. Ellei käyttäjä ole muuttanut selainasetuksiaan niin, että evästeet hylätään, järjestelmämme käyttää evästeitä, kun käyttäjä kirjautuu verkkosivustolle.

Missä säilytämme henkilötietoja

Käyttäjästä keräämämme tiedot voidaan siirtää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitsevaan kohteeseen, jossa tietoja voidaan myös säilyttää. Tietoja voi käsitellä palveluksessamme tai jonkin palveluntoimittajamme palveluksessa oleva, ETA:n ulkopuolella toimiva henkilöstö. Kyseinen henkilöstö voi osallistua muun muassa luokittelujärjestelmiemme hallintaan, koottujen tietojen analysointiin sekä tukipalvelujen tarjoamiseen käyttäjille. Lähettämällä henkilötietonsa käyttäjä hyväksyy tietojen siirron, tallentamisen ja käsittelyn. Varmistamme kaikin kohtuullisin keinoin, että käyttäjän tietoja käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojalausuman mukaisesti.

Kaikkia käyttäjän antamia tietoja säilytetään meidän tai palveluntoimittajamme suojatuilla palvelimilla.

Valitettavasti tietojen siirto Internetin kautta ei ole täysin turvallista. Suojaamme käyttäjien henkilötietoja parhaamme mukaan. Emme kuitenkaan voi taata sivustollamme annettujen tietojen turvallisuutta, vaan käyttäjä antaa tiedot omalla vastuullaan. Kun olemme saaneet käyttäjän tiedot, pyrimme estämään luvattoman käytön tiukkojen menettelyjen ja turvallisuusominaisuuksien avulla.

Tietojen käyttö

Käytämme käyttäjästä säilyttämiämme tietoja myös

 • sen varmistamiseen, että verkkosivuston sisältö esitetään mahdollisimman tehokkaasti käyttäjälle hänen tietokoneellaan
 • palvelujemme ja verkkosivuston muutoksista ilmoittamiseen
 • sivuston käytön valvomiseen
 • nimettömien tilastotietojen keräämiseen käyttäjistä ja liikennekäyttäytymisestä sekä asiaankuuluvan verkkosivustotiedon keräämiseen.

Voimme myös käyttää käyttäjän tietoja tai antaa palveluntoimittajillemme luvan käyttää niitä tarjotaksemme käyttäjälle tietoa tuotteista ja palveluista, joista tämä saattaa olla kiinnostunut ja joista voimme tai palveluntoimittajamme voi lähettää käyttäjälle sähköpostia.

Ellet halua, että tietojasi käytetään tällä tavoin, lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@quornfoods.com.

Mitä hyötyä sinulle on siitä, että keräämme tietojasi?

Tietojen kerääminen auttaa meitä

 • toteuttamaan käyttäjän pyytämät palvelut
 • luomaan käyttäjälle merkityksellisempää verkkosisältöä
 • tekemään parannuksia verkkosivustoon
 • arvioimaan verkkosivuston ja sen käytön yleisiä trendejä
 • ilmoittamaan käyttäjälle uusista tuotteista, erikoistarjouksista, päivitetyistä tiedoista ja muista uusista palveluista, joista käyttäjä saattaisi olla kiinnostunut, mikäli käyttäjä on antanut luvan tähän.

Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja konsernimme mille tahansa jäsenelle eli tytäryhtiöillemme, konsernin emoyhtiönä olevalle hallintayhtiölle ja sen tytäryhtiöille Yhdistyneen kuningaskunnan yhtiölain (Companies Act 2006) 1162 pykälän tarkoittamassa merkityksessä.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille

 • käyttäjätietojen käyttämiseen puolestamme yllä mainituilla tavoilla, jolloin varmistamme, että kyseiset osapuolet pitävät käyttäjän tiedot luottamuksellisina eivätkä käytä niitä muihin kuin tässä sopimuksessa sallittuihin tarkoituksiin
 • mikäli myymme tai ostamme liiketoimintaa tai omaisuutta, jolloin voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja mahdolliselle kyseisen liiketoiminnan tai omaisuuden myyjälle tai ostajalle
 • mikäli kolmas osapuoli ostaa Marlow Foodsin tai olennaisen osan sen omaisuudesta, jolloin sen käyttäjistään säilyttämät tiedot ovat osa siirtyvää omaisuutta
 • mikäli olemme velvollisia luovuttamaan tai jakamaan henkilötietoja lainsäädäntövelvoitteen noudattamiseksi tai näiden ehtojen ja muiden sopimusten toimeenpanoa tai toteutusta varten, taikka Marlow Foodsin, asiakkaidemme tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi. Tämä käsittää myös tietojenvaihdon muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa petoksilta suojautumista sekä iän ja henkilöllisyyden tarkistamista varten.

Sivustollamme voi ajoittain olla linkkejä kumppaniverkostojemme, mainostajien ja sidosyritysten verkkosivustoille ja päinvastoin. Jos käyttäjä seuraa näitä linkkejä, hänen on otettava huomioon, että kyseisillä verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä, joista emme ole vastuussa. Käyttäjän on tarkastettava kyseiset käytännöt ennen henkilötietojen antamista kyseisillä verkkosivustoilla.

Tietojen lataaminen

Kun käyttäjä käyttää ominaisuutta, jonka avulla hän lataa tietoja verkkosivustolle tai on yhteydessä verkkosivuston muiden rekisteröityneiden käyttäjien kanssa, hänen on noudatettava Verkkosivuston käyttöehdoissa selostettuja sisältövaatimuksia. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki tämän kaltainen osallistuminen on vaatimusten mukaista, ja joutuu korvausvastuuseen tämän vakuutuksen rikkomisesta.

Antaessaan tai ladatessaan tietoja verkkosivustolle käyttäjä hyväksyy, että meillä on oikeus käyttää, kopioida, jakaa ja luovuttaa kyseisiä tietoja kolmansille osapuolille Verkkosivuston käyttöehdoissa selostettuihin tarkoituksiin.

Jos haluat poistua verkkosivustolta missä tahansa vaiheessa, voit ilmoittaa siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@quornfoods.com. Kun saamme poistumisilmoituksen ja kun käyttäjä pyytää antamiensa tietojen poistamista verkkosivustolta, toteutamme kohtuulliset toimet kaikkien käyttäjän antamien tietojen poistamiseksi. Varaamme oikeuden säilyttää kopiot käyttäjän antamista tiedoista arkistointia sekä lainsäädäntövelvoitteiden noudattamista varten.

Meillä on myös oikeus paljastaa käyttäjän henkilöllisyys kolmannelle osapuolelle, jonka mukaan käyttäjän verkkosivustolle lähettämä tai lataama sisältö rikkoo kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai yksityisyydensuojaa.

Emme ole vastuussa kolmansille osapuolille verkkosivuston käyttäjien verkkosivustolle lähettämien tai lataamien tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä.

Meillä on oikeus poistaa käyttäjän verkkosivustolle lähettämät tai lataamat tiedot, jos katsomme niiden olevan ristiriidassa Verkkosivuston käyttöehdoissa selostettujen hyväksyttävän käytön vaatimusten kanssa.

Käyttäjän verkkosivustolle kirjoittamien tai lataamien tietojen on oltava todenmukaisia ja täsmällisiä.

Tietosuojakäytännön muutokset

Tietosuojakäytäntöön mahdollisesti tehtävistä muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla sekä tarvittaessa sähköpostitse suoraan käyttäjälle.

Yhteystiedot

Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit ja pyynnöt ovat tervetulleita, ja ne on lähetettävä osoitteeseen asiakaspalvelu@quornfoods.com.